t20131101100234_8504ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปรับโฉมการให้บริการรถรับ-ส่งผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง “สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง” ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น เริ่ม 1 พฤศจิกายน นี้

          นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จะปรับโฉมรูปแบบการให้บริการรถ SHUTTLE BUS รับ-ส่งผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องระหว่าง “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)” ใหม่ โดยเปลี่ยนรูปแบบรถที่นำมาให้บริการจากเดิมที่ใช้ รถโดยสารปรับอากาศขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มาเป็นรถบัสขนาดใหญ่ที่ใช้ก๊าซ NGV โดยตัวรถจะมีความกว้างและมีที่นั่งให้ผู้โดยสารได้นั่งสบายมากยิ่งขึ้น รถดังกล่าวเป็นรถปรับอากาศแบบพื้นต่ำ Low Floor เพื่อง่ายต่อการขึ้นลงรถของผู้โดยสารทั้งที่มีและไม่มีสัมภาระ มีการจัดที่นั่งพิเศษสำหรับผู้สูงอายุหรือบุคคลพิเศษ เช่น พระภิกษุ สตรีมีครรภ์ รวมทั้งมีพื้นที่ว่างสำหรับผู้ใช้รถเข็น (Wheel Chair) ที่มีอุปกรณ์ยึดรถเข็นให้ปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ และยังมีพื้นที่สำหรับวางกระเป๋าสัมภาระซึ่งมีที่กั้นกระเป๋าและตาข่ายกันเคลื่อนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย
          นางระวีวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับช่วงเวลาในการให้บริการรถ SHUTTLE BUS ดังกล่าวจะเริ่มวิ่งรถเที่ยวแรกของแต่ละวันจาก ทสภ. และ ทดม. ในเวลา 05.00 น. ไปจนถึงเที่ยวสุดท้ายในเวลา 24.00 น. โดยให้บริการ ทุก 12 นาที ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (08.00-11.00 น. และ 16.00-19.00 น.) ส่วนช่วงเวลาปกติ จะให้บริการทุกๆ 30 นาที ทั้งนี้ เส้นทางการเดินรถ SHUTTLE BUS จะวิ่งในเส้นทาง ทสภ.-ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) – ทางพิเศษศรีรัช-ทางพิเศษอตุราพิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์)-ทดม. เป็นระยะทาง 47.1 กิโลเมตร โดยตลอดเส้นทางจะไม่มีการแวะจอดรับผู้โดยสารระหว่างทางแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการสามารถขึ้นรถได้ที่ ทสภ. บริเวณด้านหน้าชานชาลาอาคารผู้โดยสารชั้น 2 ประตู 2 และที่ ทดม. บริเวณด้านหน้าชานชาลาอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 4
          นางระวีวรรณ กล่าวในตอนท้ายว่า การปรับเปลี่ยนการให้บริการรถ SHUTTLE BUS ในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารที่จะต้องเปลี่ยนเที่ยวบินระหว่าง ทสภ.-ทดม. จึงนับว่าเป็นหนึ่งในบริการที่ ทสภ. ที่ตั้งใจจะมอบให้ผู้โดยสารทุกท่าน โดยการให้บริการดังกล่าว ทสภ. จะให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่ต้องเปลี่ยนเครื่องระหว่างทั้ง 2 ท่าอากาศยานเท่านั้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพียงแต่ต้อง แสดง Boarding Pass เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center ทสภ. 1722 และ Call Center ทดม. 0-2535-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
เครดิต : บมจ. ท่าอากาศยานไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *