บัตรโดยสาร BritRail ขอเสนอความพิเศษ โดยท่านสามารถนำไปใช้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ ที่สำคัญและมีชือเสียง เช่น แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่องค์การยูเนสโก ป้อมปราการ และแนวชายฝั่งทะเล ที่มีชื่อเสียงและสวยงาม เดินทางและค้นหา เวลส์ อังกฤษ และสก๊อตแลนด์ ด้วยตัวคุณเอง

BritRail Pass & BritRail England Pass    

What you get สิ่งที่คุณจะได้รับ

 ใช้สำหรับเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟภายในอังกฤษ (BritRail Endland Pass) และการเดินทางภายในประเทศอังกฤษ เวล์ส และสก๊อตแลนด์ (BritRail Pass) โดยไม่จำกัดระยะทาง

 มีบริการทั้งในชั้น 1 และชั้น 2

 เลือกเดินทางได้ทั้งแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง โดยเริ่มที่ 3 วัน ไปจนถึง 1 เดือนของการเดินทาง

 ส่วนลดสำหรับเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ที่ถือบัตรโดยสารยูเรล พาส ทั้งนี้ยังรวมถึง “แขกพิเศษ” (ผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในอังกฤษ เดินางกับผู้ที่ไม่มีถิ่นพำนักอยู่ในอังกฤษ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบัตรโดยสาร BritRail เพื่อให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของนักเดินทาง

 BritRail Pass + Ireland

 BritRail Scotish Freedom Pass

 BritRail London Plus Pass

 BrilRail Central Scotland