วิธีการเช็คอินที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิ้งค์

บริการเช็คอินที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิ้งค์ มักกะสัน (Bangkok City Air Terminal)  โดยท่านผู้โดยสารสามารถใช้บริการเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินของการบินไทยที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิ้งค์ มักกะสัน (Bangkok City Air Terminal) โดยไม่ต้องไปทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะ เคาน์เตอร์เช็คอินที่นี่ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 21.00 น. และรับเช็คอินทุกเที่ยวบินทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ท่านผู้โดยสารจะต้องเช็คอินก่อนเวลาเครื่องออก 3 – 12 ชั่วโมง The third alternative for check-in we would like to offer is Read More …