SHUTTLE BUS รับส่งระหว่างสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปรับโฉมการให้บริการรถรับ-ส่งผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง “สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง” ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น เริ่ม 1 พฤศจิกายน นี้           นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จะปรับโฉมรูปแบบการให้บริการรถ SHUTTLE BUS รับ-ส่งผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องระหว่าง “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)” Continue Reading →