บัตร Universal Studios Singapore

***Universal Studios Singapore*** สวนสนุกที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบกับเครื่องเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่