Tag: พลาสปอร์ต

13
Nov

พลาสปอร์ต สำคัญหรือไม่ มีกี่ประเภท ทำที่ไหน

   ในการที่เราจะออกไปท่องเที่ยวนอกประเทศ เราจะขาดสิ่งสำคัญที่สุดในการเดินทางไม่ได้เลยละค่ะ นั่นก็คือ พาสปอร์ต หรือ หนังสือเดินทางนั่นเอง ความหมายของพาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง)                หนังสือเดินทางไทย (Thai passport) เป็นหนังสือเดินทางที่ออกให้เฉพาะประชาชนไทย โดยกองหนังสือเดินทางกระทรวงการต่างประเทศ สามารถออกในประเทศไทยโดย…