8 เรื่องที่คุณอาจไม่รู้ของการบินไทย

1. ภารกิจฝนหลวง             ภารกิจเหนือเมฆที่การบินไทยถือเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งคือ โครงการฝนหลวง ที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2542 สำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้ประสานกับนายดิสธร วัชโรทัย ผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์พระราชว้ังดุสิต เรื่องถ่ายภาพกลุ่มเมฆ โดยส่งช่างภาพขึ้นถ่ายภาพครั้งแรกในวัีนที่ 28 มกราคม 2542 ใช้กล้องถ่ายภาพขนาด 133 มม. บันทึกภาพตลอดเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ บนเครื่องบินทีจี 100 จากนั้นได้นำภาพขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านรับสั่งผ่านผู้ถวาายรายงานว่า “ฝากบอกช่างภาพด้วยว่าถ่ายเฉพาะก้อนเมฆ หมอกแดดไม่ต้องถ่าย” เที่ยวต่อไปจึงใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัลแทน จึงสามารถบันทึกภาพก้อนเมฆได้ตามพระราชประสงค์