ตั๋วรถไฟยุโรป (Rail Europe)

 

BOOKING TO

PASSENGERS

ADULT (26-59)
CHILD (4-11)
YOUTH (12-25)
SENIOR (>59)
 

ข้อมูลทั่วไป

 • 5 เหตุผลที่เดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟในยุโรป

ตื่นตาตื่นใจกับการโดยสารไปบนขบวนรถไฟความเร็วสูง การเดินทางที่สะดวกสบายและเสนอราคาพิเศษที่ดึงดูดใจ การเดินทางโดยรถไฟถือเป็นประสบการณ์ที่พิเศษสุดอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ หากคุณยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเดินทางอย่างไรแล้วล่ะ ก็เรามีเหตุผลที่น่าสนใจถึง 5 ข้อที่จะทำให้คุณเลือกรถไฟ สำหรับการเดินทางในโอกาสต่อไป

 1. รถไฟนำคุณมุ่งสู่ใจกลางเมืองถึงใจกลางเมือง
 2. เดินทางสะดวกสบาย
 3. ประสบการณ์มิรู้ลืม
 4. ประหยัดเงิน
 5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประเภทของบัตรโดยสาร

หากการเดินทางนั้นไม่ว่าจะเป็นเพียง 1 วัน 1 สัปดาห์ หรือ 1 เดือนจนถึงการเดินทางระหว่างเมืองภายใน 1 ประเทศหรือมากว่า คุณจะได้พบกับข้อเสนอที่ดีที่สุดจากบริษัท Rail Europe

ประโยชน์ของบัตรโดยสารมีอะไรบ้าง ?

 • ใช้สำหรับเดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติของประเทศนั้นๆ ที่ครอบคลุมในบัตรโดยสารโดยไม่จำกัดระยะทาง
 • คุ้มค่าที่สุดสำหรับเงินของคุณ เมื่อโปรแกรมการเดินทางของคุณมีมากกว่า 3 เส้นทางขึ้นไป
 • ประเภทของบัตรโดยสารมีให้เลือกใช้มากมาย เช่น Eurail Global Pass และบัตรโดยสารรถไฟประเภทต่างๆ จนถึงบัตรโดยสารที่ครอบคลุมเพียง 1 ประเทศเท่านั้น
 • บัตรโดยสารรถไฟสามารถใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางต่อเนื่องกัน คุณสามารถเลือกใช้จำนวนวันเดินทางได้ แต่ต้องอยู่ภายในเวลาที่กำหนด
 • ส่วนลดพิเศษ เช่น เยาวชน ผู้สูงอายุ เด็กและผู้ที่เดินทางแบบประหยัด (เดินทาง 2-5 คน) คู่ (เดินทาง 2 คน) หรือคณะ (เดินทาง 3-9 คน)
 • ประโยชน์และสิทธิพิเศษ ส่วนลดจากราคาปกติ (เรียกว่า ผู้โดยสารที่ถือบัตรอยู่แล้ว) เมื่อโดยสารไปกับขบวนรถไฟความเร็วสูง บังคับให้ต้องสำรองที่นั่ง

การสำรองที่นั่ง คืออะไร ?

 • สำรองที่นั่งเพื่อให้คุณมีที่นั่งแน่นอน (ที่นั่ง/ตู้นอน) เมื่อโดยสารไปบนรถไฟความเร็วสูง
 • ที่นั่ง/ตู้นอน บังคับว่าต้องจองล่วงหน้า โดยเฉพาะการเดินทางไปกับรถไฟความเร็วสูง รถไฟกลางคืนและรถไฟสายทัศนียภาพ
 • สำหรับตั๋วราคาเต็ม คุณไม่จำเป็นต้องจองเพราะได้รวมค่าสำนองที่นั่งไว้แล้ว โดยสังเกตที่หน้าตั๋วจะมีเลขที่นั่งระบุไว้
 • สำหรับผู้โดยสารที่ถือตั๋วเปิด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการสำรองที่นั่งเมื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูง
 • สำหรับรถไฟความเร็วสูงบางขบวนที่ระบุไว้ว่าให้ต้องทำการสำรองที่นั่งซึ่งผู้โดยสารที่มีบัตรแล้ว จะจ่ายในราคาผู้ถือบัตร

ตั๋วเดินทางเที่ยวเดียวมีลักษณะอย่างไร ?

 • ตั๋วเดินทางเที่ยวเดียว ใช้เดินทางได้เฉพาะในเส้นทางที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วหรือระหว่าง 2 สถานีเท่านั้น
 • หากคุณมีแผนการเดินทางเพียง 2 หรือ 3 เส้นทาง แนะนำให้ใช้ตั๋วเดินทางเที่ยวเดียวจะเหมาะกว่าประเภทบัตรโดยสาร
 • การใช้ตั๋วเที่ยวเดียวขึ้นอยู่กับเส้นทางและประเภทของรถไฟ คุณอาจได้รับคำแนะนำให้ใช้ตั๋วเปิดหรือบัตรโดยสารรถไฟ
ตั๋วเปิด อนุญาตให้คุณใช้เดินทางในเส้นทางที่ราคาถูกกำหนดไว้แล้ว และมีระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งเวลาเดินทางจะไม่แสดงบนหน้าตั๋วและไม่รับประกันด้วยว่าจะมีที่นั่งแน่นอน
ราคาตั๋วเต็ม คุณสามารถเดินทางไปกับขบวนรถไฟความเร็วสูงและรถไฟกลางคืน ได้เกือบทุกขบวน แต่ต้องนั่งอยู่ในที่ซึ่งระบุอยู่บนหน้าตั๋วเท่านั้น ทั้งนี้การจำหน่ายบัตรโดยสารก็มีราคาแตกต่างกันไปรับสิทธิประโยชน์ถึง 60% เมื่อทำการจองตั๋วล่วงหน้า

กฎและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บัตรโดยสารรถไฟ

 1. บัตรโดยสารรถไฟบังคับใช้เฉพาะบุคคลที่มีชื่ออยู่บนหน้าตั๋วเท่านั้น ไม่สามารถโอนเปลี่ยนให้บุคคลอื่นใช้ได้ จำเป็นต้องแนบกับหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นๆ ที่ใช้แทนหนังสือเดินทางได้ และองแสดงต่อเจ้าพนักงานตรวจบัตรโดยสารรถไฟทุกครั้งเมื่อมีการตรวจบัตรโดยสาร
 2. ในยุโรป การประทับตราวันเริ่มใช้บัตรต้องกระทำในประเทศที่ต้องการใช้บัตรโดยสาร ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติตามกฎของบริษัทการทางรถไฟ (ไม่ใช่เจ้าพนักงานตรวจบัตรโดยสาร) ผู้ถือบัตรโดยสารไม่สามารถใช้บัตรได้ก่อนที่เจ้าพนักงานรถไฟจะบันทึกวันที่ของการใช้บัตรโดยสารในวันแรกรวมทั้งเลขที่หนังสือเดินทางลงยนบัตรดยสาร ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประทับตราเริ่มใช้บัตรได้ที่สำนักงานที่อยู่ภายในสถานีรถไฟผู้ถือบัตรโดยสารจะเดินทางในวันใดก็ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และต้องจบการเดินทางภายในเวลาเที่ยงคืนวันสุดท้ายของอายุบัตรที่ระบุในบัตรโดยสาร ทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องลงวันที่บนบัตรด้วยหมึกสีน้ำเงินหรือสีดำในช่องวันที่เดินทาง หากไม่มีการลงวันที่ในช่องวันที่เดินทาง เมื่อเจ้าพนักงานตรวจบัตรโดยสารตรวจพบผู้โดยสารอาจถูกปรับโดยจ่ายเป็นเงินสกุลของประเทศนั้นๆ
 3. สามารถใช้บัตรโดยสารเดินทางได้โดยไม่จำกัดระยะทางภายในระยะเวลาที่บัตรโดยสารนั้นยังมีอายุการใช้งานอยู่ในบัตรโดยสารนั้นจะระบุชั้นที่เดินทาง (กรณีที่ถือบัตร/ตั๋วโดยสารในชั้นธุรกิจ เป็นไปได้ว่าท่าอาจต้องย้ายลงไปในชั้น 2 หรือชั้นประหยัดนั่นเอง)
 4. บัตรโดยสารเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืนของอีกวันที่ระบุไว้ในช่องของวันเดินทาง ซึ่งถ้าเดินทางโดยรถไฟเที่ยวกลางคืนที่ออกเวลา 19.00 น. (1 ทุ่มตรง) จะต้องลงวันที่ของวันรุ่งขึ้น
 5. บัตรโดยสารรถไฟไม่ถือเป็นการรับประกันว่าจะมีที่นั่งบนรถไฟแน่นอนหรือแม้แต่บัตรโดยสารเรือ นอกเสียจากจะมีการสำรองที่นั่งไว้ล่วงหน้า สำหรับรถไฟบางสาย เช่น Eurostar, TGV, TGV Lylia ฯลฯ หรือเรือบางประเภทนั้นจะบังคับให้มีการจองที่นั่ง ดังนั้นผู้ถือบัตรจะต้องแสดงบัตรโดยสารพร้อมบัตรที่ได้ทำการสำรองที่นั่งเมื่อเดินทางไปกับรถไฟหรือเรือ การสำรองที่นั่งนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้โดยสารควรจะต้องทำโดยเฉพาะการินทางในช่วงของฤดูท่องเที่ยวผู้โดยสารที่มีบัตรอยู่แล้วรับส่วนลดพิเศษ
 6. ค่าใช้จ่ายในการสำรองที่นั่งห้องพักบนรถไฟ อาหารเครื่องดื่มและบริการขนส่งสัมภาระ ฯลฯ ไม่ได้รวมในบัตรโดยสารดังนั้นจะต้องจ่ายเพิ่มต่างหากและทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการบริการของในรถไฟแต่ละขบวนสำหรับรายละเอียดต่างๆ ของการใช้รถไฟสามารถดูได้ในคู่มือที่แจกให้หรือรายละเอียดในบัตรโดยสารที่ถืออยู่หรือสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณ
 7. หากบัตรสูญหายหรือถูกขโมย หรืออาจมีการใช้ไปแล้วบางส่วนจะไม่สามารถคืนเงินหรือออกบัตรใหม่ได้บัตรโดยสารที่สามารถคืนเงินได้ ต้องนำบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้มีการใช้หรือกระทำการใดๆ มาแสดง และทำการประทับตราหลังบัตรว่าไม่ได้มีการใช้ (UNUSED) ต้องนำมาแสดงภายในเวลาที่ระบุตามเงื่อนไขบัตรโดยสาร โดยนับจากนับจากวันที่ออกบัตร ผู้โดยสารจะไม่สามารถรับเงินคืนได้ หากไม่นำบัตรโดยสารตัวจริงมาแสดงเพื่อดำเนินการ การขอคืนเงินและไม่สามารถทำได้ในยุโรป ค่าสำรองที่นั่ง การดำเนินการและค่าจัดส่งทางเรือ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในรออกบัตรโดยสาร จะไม่มีการคืนเงินการขอคืนเงินนั้น บริษัทจะไม่คืนในจำนวนทั้งหมด (จะหักไว้อย่างน้อย 10% สำหรับบัตรโดยสาร Balkan Flexipass หรือหากเป็นบัตรอื่นๆ จะหักไว้ 15%) ส่วนเงินที่จะได้รับคืนนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตัวแทนจำหน่ายที่ออกบัตรโดยสารและจำนวนเงินที่จ่ายค่าบัตรโดยสาร

กฎและเงื่อนไขต่างๆ สำหรับตั๋วเดินทางเที่ยวเดียว

ตั๋วราคาปกติ

 1. ราคาตั๋วปกติเป็นราคาที่ใช้ร่วมกับตั๋วทั่วไป ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการใช้ตั๋วเดินทางไปกับระบบขนส่งสาธารณะและการสำรองที่นั่งจะออกร่วมกันในเอกสารใบเดียวกัน เพียงแต่ตั๋วนี้คุณจะต้องเดินทางตามวันที่และเวลาที่แสดงอยู่บนหน้าตั๋วเท่านั้น
 2. คุณสามารถนำตั๋วนี้มาทำการขอคืนเงินหากมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง แต่จะต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมตามเวลาที่กำหนดอยู่ตรงเงื่อนไขของตั๋ว ซึ่งตั๋วโดยสารจะไม่สามารถทำการคืนเงินได้ หากไม่นำตั๋วจริงมาแสดงเพื่อดำเนินการ การขอคืนเงินไม่สามารถทำได้ในยุโรป การดำเนินการสำหรับค่าจัดส่งจะไม่มีการคืนเงิน หากเกิดกรณีสูญหายหรือตั๋วถูกขโมยจะไม่สามารถขอคืนเงินหรือเปลี่ยนตั๋วใหม่ได้

ประเภทตั๋วเปิดและการสำรองที่นั่ง

 1. สำหรับตั๋วเปิดจะมีอายุ 1 เดือน บนเส้นทางที่กำหนดไว้ตามที่แสดงอยู่บนหน้าตั๋ว วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้ตั๋วเดินทางจะพิมพ์อยู่บนหน้าตั๋ว การเดินทางต้องเสร็จสิ้นและสมบูรณ์อย่างช้าที่สุดก่อนเที่ยงคืนของวันสุดท้ายของอายุตั๋ว สำหรับตั๋วเปิดที่เดินทางในฝรั่งเศสบางประเภทจะมีอายุเพียง 1 วัน การเดินทาง จะต้องเสร็จสิ้นภายในวันเดียวกันและก่อน (เที่ยงคืน) ห้องพักบนรถไฟกลางคืนอาหารบริการพิเศษต่างๆและบริการรับฝากสัมภาระ ฯลฯ ไม่รวมในราคาตั๋วเปิด
 2. ค่าสำรองที่นั่งไม่รวมอยู่ในราคาตั๋วเปิด การสำรองที่นั่งซึ่งถือเป็นการรับประกันว่าท่านมีที่นั่งที่แน่นอนสำหรับห้องนอนและเก้าอี้ปรับเอนนอนบนรถไฟ สามารถทำการจองผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณและขอแนะนำสำหรับรถไฟบางขบวน เช่น EC และ ICE ในเยอรมนี การสำรองที่นั่งนั้นบังคับเมื่อเดินทางไปรถไฟ เช่น รถไฟสายทัศนียภาพในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือรถไฟที่วิ่งในเขตยุโรปตะวันออก
 3. คุณสามารถนำตั๋วมาขอคืนเงินหากกมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางแต่จะต้องดำเนินารในเวลาเหมาะสมตามเวลาที่หนดอยู่ตามเงื่อนไขของตั๋ว ตั๋วโดยสารจะไม่สามารถคืนเงินได้ หากไม่นำตั๋วจริงมาแสดงเพื่อดำเนิน การขอคืนเงินนั้นไม่สามารถทำได้ในยุโรป ค่าสำรองที่นั่ง การดำเนินการและค่าจัดส่งทางเรือ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการออบัตรโดยสารจะไม่มีการคืนเงิน สำหรับบัตรโดยสารที่สามารถคืนเงินได้ บริษัทจะไม่คืนในจำนวนทั้งหมด โดยจะหักไว้ 15% ส่วนงินที่จะได้รับคืนนั้นจะขึ้นอยู่บเงื่อนไขของตัวแทนจำหน่ายที่ออกบัตรโดยสารและจำนวนเงินที่จ่ายค่าบัตรโดยสาร