TRAVEL MAX & AGENCY CO., LTD

Line ID :@travelmax
Call center 08-4388-5955   |  09.00 - 19.00 น. ทุกวัน

JR Pass

       

กุญแจสำคัญสู่ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เพียง JR Pass ใบเดียว ใช้เดินทางท่องเที่ยว ทั้งรถไฟ รถเมล์ และเรือ คุ้มสุดคุ้ม จ่ายครั้งเดียวเดินทางเที่ยวได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น ตั๋วนี้ซื้อได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น มีตั๋วให้เลือกตามภูมิภาคหรือแบบทั้งประเทศ 

 JR PASS หรือ Japan Rail Pass นั้นเป็นบัตรไว้ใช้ท่องเที่ยวทั่วญี่ปุ่น สามารถนั่งได้ทั้งรถไฟ รถเมล์ และเรือ ทั้งหมดในเครือของ JR รวมไปถึงรถไฟที่มีชื่อเสียงและขึ้นชื่อที่สุดชนิดหนึ่งในโลกคือ Shinkansen ได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งอีกด้วย บัตรนี้ไว้ใช้สำหรับคนต่างชาติเท่านั้น คนญี่ปุ่นไม่สามารถซื้อได้ ชนิดที่ชาวญี่ปุ่นต้องอิจฉาไปตามๆกัน เพราะความคุ้มค่าและความสะดวกสบายในการเดินทางถูกรวบรวมไว้ในบัตร JR Pass ใบเดียว

รถไฟในเครือของเจอาร์ (JR Group) ถูกแบ่งออกตามภูมิภาคและเมืองสำคัญ เพื่อใช้รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางในภูมิภาคที่ต่างๆกัน และแต่ละภูมิภาคก็จะมีบริษัทที่เป็นตัวแทนที่จะรับผิดชอบในส่วนต่างๆ คือ

 

Railway CompanyRailway Line (color)
Hokkaido Railway Company-----JR-Hokkaido  
East Japan Railway Company-----JR-East  
Central Japan Railway Company-----JR-Central  
West Japan Railway Company-----JR-West  
Shikoku Railway Company-----JR-Shikoku  
Kyushu Railway Company-----JR-Kyushu  

 

 

 อย่างไรก็ดี การจำหน่ายประเภทตั๋วรถไฟของ JR Pass ไม่ได้ถูกแบ่งตามบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบ แต่แบ่งตามเส้นทางความนิยมของการเดินทาง เพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้

ประเภทของ JR Pass

JR Pass มี 2 ประเภท

» แบบเดินทางได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น
» แบบเดินทางในบางภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น

ช่องทางสำหรับซื้อตั๋ว JR Pass

» ไม่สามารถซื้อได้ที่ญี่ปุ่น ต้องซื้อจากตัวแทนจำหน่ายตามประเทศต่างๆเท่านั้น หรือ
» ซื้อได้ที่ บริษัท เทรเวล แมกซ์ แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด โทร 08-4388-5955, 08-4399-4068
เวลาทำการ : 09.00 น.-19.00 น. (เปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด)

เอกสารที่ต้องใช้ในการออกตั๋ว / อย่างไร

» ลูกค้าจำเป็นต้องนำ Passport หรือ VISA ญี่ปุ่นมาด้วย
เพราะตั๋ว JR Pass นี้ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

    นักท่องเที่ยวที่สามารถใช้สิทธิ JR Pass ได้

นักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องใช้วีซ่าประเภท "Temporary Visitor"

» ตามกฎของการตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น อนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน หรือ 90 วัน เพื่อการท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวร้องขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราลงในหนังสือเดินทางในฐานะ "Temporary Visitor" ตามที่ปรากฏด้านล่าง นักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางพร้อมกับได้รับตราประทับนี้ สามารถใช้ ตั๋ว JR Pass ได้

นักท่องเที่ยวถือสัญชาติญี่ปุ่นที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ และ

1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการอยู่ถาวรในประเทศนั้น ๆ หรือ
2) เป็นผู้ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติญี่ปุ่น และพำนักอยู่ประเทศอื่น ๆ นอกจากประเทศญี่ปุ่น
หมายเหตุ : นักท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) หรือ 2) ข้างต้น จะต้องแสดงเอกสารเพื่อพิสูจน์คุณสมบัติ ณ จุดจำหน่ายตั๋วหรือจุดแลกตั๋ว เพื่อที่จะได้รับ JR Pass (JAPAN RAIL PASS)

ระยะเวลาในการใช้งานตั๋ว JR Pass

      » ตั๋ว JR Pass มีอายุการใช้งานได้ตั้งแต่ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน ติดกัน นับตั้งแต่วันแรกของการใช้งาน

» ตั๋ว JR Pass ไม่สามารถเปลี่ยนวันได้ หากวันที่ใช้วันแรกได้มีการระบุไว้แล้ว» ตั๋ว JR Pass มีอายุการใช้งานได้ตั้งแต่ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน ติดกัน นับตั้งแต่วันแรกของการใช้งาน

» ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันออกตั๋วชั่วคราว(Exchange Order) นักท่องเที่ยวจะต้องเปลี่ยนให้เป็น JR Pass และนักท่องเที่ยวจะต้องระบุวันที่ต้องการเริ่มใช้ JR Pass จะเป็นวันไหนก็ได้ ภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากที่ได้รับ JR Pass เรียบร้อยแล้ว

บริการทางด้านระบบขนส่งมวลชน

JR Railway - JR Bus - JR Ferry

รถไฟ

สามารถใช้ได้กับ
» JR Group Railways-Shinkansen "bullet trains"
(ยกเว้นบนเส้นทางสาย "NOZOMI" ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งธรรมดาหรือการจองที่นั่งล่วงหน้า)
» รถไฟ limited express
» รถไฟ express
» รถไฟด่วน หรือ รถไฟธรรมดา (ซี่งมีข้อยกเว้นบางประการ)

รถบัส» รถบัสสายท้องถิ่น หรือ รถบัสของบริษัท JR ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รถบัส JR Hokkaido รถบัส JR Tohoku รถบัส JR Kanto รถบัส JR Tokai รถบัส JR West Japan รถบัส JR Chugoku รถบัส JR Shikoku และ รถบัส JR Kyushu
» รถบัสบางเส้นทางของ JR highway ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
* Sapporo-Otaru; Morioka-Hirosaki ; Tokyo-Nagoya, Kyoto, Osaka,Tsukuba Center; Nagoya-Kyoto, Osaka; Osaka-Tsuyama, Kasai Flower Center
เรือเฟอร์รี่ครอบคลุมแค่เฟอร์รี่ JR Miyajima เท่านั้น และไม่ครอบคลุมถึง เฟอร์รี่ JR Hakata - Pusan (Korea)

 

หมายเหตุ
ตั๋ว JR Pass ไม่สามารถใช้ได้สำหรับที่นั่งในรถไฟสาย "NOZOMI" ไม่ว่าจะเป็นการจองที่นั่งล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม บนรถไฟชินคันเซ็นในเส้นทาง Tokaido และ Sanyo (ผู้ถือ JR Pass ต้องใช้รถไฟสาย "HIKARI" หรือ "KODAMA" แทน. หากผู้โดยสารต้องการใช้รถไฟสาย "NOZOMI" จะต้องจ่ายค่าโดยสารขั้นพื้นฐานและค่าธรรมเนียม limited express และมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับตั๋ว Green

ส่วนรถไฟอื่นๆ เช่นรถไฟใต้ดินตามเมืองต่างๆ จะเป็นของบริษัทเอกชน ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าโดยสารเอง เนื่องจากบัตร JR Pass ใช้ได้เฉพาะรถไฟ รถบัส หรือเรือเฟอร์รี่ในเครือของเจอาร์เท่านั้น

    การยกเลิก / คืนเงิน / สูญหาย

การยกเลิกและการคืนเงิน

» การคืนเงินของ Exchange Order สามารถทำได้ ณ สถานที่ที่นักท่องเที่ยวทำการซื้อและออกตั๋วเท่านั้น และระยะเวลาจะต้องไม่เกินภายใน 1 ปี (จะมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการ เสียค่าธรรมเนียม 20 เปอร์เซ็นต์ ของราคาที่ระบุในตั๋ว)

» ตั๋ว JR Pass สามารถทำการคืนเงินได้เฉพาะ เมื่อมีการแสดงยกเลิกที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวในสถานี JR ที่ได้รับการจัดการแต่งตั้งก่อนที่จะถูกประทับตราในวันแรกที่ใช้

» ไม่สามารถทำการคืนเงินได้ ในหรือหลังจากวันที่ถูกประทับตราในวันแรกที่ใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

» ตั๋ว JR Pass ไม่สามารถทำการคืนเงินได้ ในกรณีที่รถไฟไม่สามารถให้บริการได้ หรือเกิดความล่าช้า

กรณี Exchange Order หรือ JR Pass สูญหาย / ถูกขโมย

» จะไม่มีการออกตั๋วใบใหม่หรือคืนเงินให้ ในกรณีสูญหายหรือถูกขโมยทั้ง Exchange Order หรือ JR Pass

» ในกรณีที่ Exchange Order สูญหายหรือถูกขโมย นักท่องเที่ยวจะต้องกรอก "รายงานการหายของ Exchange Order และส่งคืนทันทีให้กับบริษัทฯ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของบุคคลนั้น ๆ

ข้อแนะนำเกี่ยวกับ JR Pass

เนื่องจากรถไฟชินคันเซ็นขบวนหนึ่งๆจะมีทั้งตู้ที่ไว้สำหรับจองล่วงหน้าและที่นั่งแบบอิสระคือไม่ได้จองล่วงหน้า เพื่อใช้รองรับจำนวนผู้โดยสารที่ต้องการยืนยันว่ามีที่นั่งอย่างแน่นอน ผู้สามารถจองที่นั่งบนรถไฟของชินคันเซ็นได้ ทั้งบนอินเตอร์เน็ทหรือที่เคาน์เตอร์เจอาร์ตามสถานีเจอาร์ขนาดใหญ่ทั่วไป แต่การจองบนอินเตอร์ทำได้เพียงสายตะวันออก (JR East Rail Pass) เท่านั้น

การจองที่ันั่งล่วงหน้ายังช่วยให้ท่านสามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้ด้วย ซึ่งเราควรจะต้องทำการบ้านมาก่อนว่าเราจะนั่งรถไฟอย่างไร เวลาใด ขึ้น-ลงสถานีใดบ้าง จากนั้นเมื่อได้ตั๋ว JR Pass มาแล้ว ก็ให้เจ้าหน้าที่ช่วยจองที่นั่งไว้ให้เรา เพื่อที่จะทำให้เราไม่ต้องกังวลว่าจะมีที่นั่งในวันที่ต้องการเดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ หรือไม่

© สงวนสิขสิทธิ์ 2555 บริษัท เทรเวล แมกซ์ แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด ใบอนุญาต ททท. 21/00674
Head Office : 260/239 Chatchai Rd., Sobtui, Muang, Lampang 52100, Thailand
Branch Rayong : 99 Sukhumvit Rd., Tapradu, Muang, Rayong 21000, Thailand mob : 095-7897499
โทรศัพท์ : 0-5422-2728 , 08-4388-5955 เปิดทำการ 09.00 น. - 19.00 น. ทุกวัน
email : umaporn@travelmax.co.th

Ecommerce registration no : 0525553000063
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand