TRAVEL MAX & AGENCY CO., LTD

Line ID :@travelmax
Call center 08-4388-5955   |  09.00 - 19.00 น. ทุกวัน

ประกันการเดินทาง

          

ประกันภัยการเดินทาง คือ ทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อความหมดกังวลกับการเดินทางในทุกทริป ไม่ว่าท่านจะเดินทางเพื่อ ท่องเที่ยว ทำงาน ติดต่อธุรกิจ หรือ เยี่ยมเยียนคนพิเศษ เพราะทุกครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศ สามารถอุ่นใจได้ กับประกันการเดินทาง เพื่อป้องกัน และ เตรียมการหากเกิดเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ เที่ยวบินล่าช้า หรือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่าง ๆ ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพื่อที่จะคุ้มครองการเสียชีวิต หรือ ทุพลภาพถาวร รวมถึง ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ที่เกิดจากการได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ระหว่างที่ท่านกำลังเดินทาง สร้างความอุ่นใจทั้งกับผู้เดินทาง และ ผู้เกี่ยวข้องอันเป็นที่รัก ด้วยบริการประกันภัยการเดินทาง ที่คุณสามารถไว้วางใจได้

 

Go Asia              : ใช้สำหรับการเดินทางในทวีปเอเชียเท่านั้น

Go Visa              : ใช้สำหรับการเดินทางทั่วโลก และใช้ยื่น Schengen Visa ได้

Go Grand           : ใช้สำหรับการเดินทางทั่วโลก และใช้ยื่น Schengen Visa ได้

Go Prime            : ใช้สำหรับการเดินทางทั่วโลก และใช้ยื่น Schengen Visa ได้

Go Supreme       : ใช้สำหรับการเดินทางทั่วโลก และใช้ยื่น Schengen Visa ได้

หมายเหตุ ประเทศยกเว้นตามเงื่อนไข


1. เบี้ยประกันภัยรายปีสำหรับรายบุคคล

เดินทางไม่จำกัดจำนวนครั้งใน 1 ปี ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน
 

รายปี

เบี้ยประกันภัย (บาท)

Go Asia

Go Visa

Go Grand

Go Prime

Go Supreme

แผนประกันรายปี

1,800

3,290

4,890

6,800

9,900

 

 

2.เบี้ยประกันภัยรายเที่ยวสำหรับรายบุคค

ระยะเวลาเดินทาง (วัน)

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากร (บาท)

Go Asia

Go Visa

Go Grand

Go Prime

Go Supreme

1 - 3 190 240 494 680 1,050
4 - 6 200 299 612 807 1,420
7 - 8 240 330 748 944 1,640
9 - 10 300 360 770 1083 1,680
11 - 14 350 455 950 1,313 2,100
15 - 17 420 535 1,110 1,775 2,480
18 - 21 435 545 1,240 1,835 2,790
22 - 26 510 615 1,335 2,050 3,020
27 - 31 560 665 1,400 2,250 3,170
32 - 38 700 820 1,680 2,725 3,840
39 - 45 820 935 1,915 3,110 4,390
46 - 52 935 1,055 2,150 3,500 4,950
53 - 60 979 1,170 2,380 3,750 5,350
61 - 66 1,200 1,990 3,250 4,900 7,990
67 - 73 1,290 2,090 3,350 5,100 8,090
74 - 80 1,320 2,190 3,450 5,200 8,190
81 - 90 1,350 2,290 3,550 5,300 8,250

 

3. ตารางแสดงผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ข้อตกลงคุ้มครอง/ Coverage Agreement จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Go Asia Go Visa Go Grand Go Prime Go Supreme
1. การรักษาพยาบาล 1,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
จากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
2. การเสียชีวิต หรือ การสูญเสีย 1,000,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
อวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการ สูงสุด USD 1,000,000 สูงสุด USD 1,000,000 สูงสุด USD 1,000,000 สูงสุด USD 1,000,000 สูงสุด USD 1,000,000
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและ 
การเคลื่อนย้ายกลับประเทศ 
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ
หรืออัฐิกลับประเทศ 
5. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000
6. การยกเลิกการเดินทาง  ไม่คุ้มครอง 10,000 30,000 40,000 50,000
7. ความล่าช้าในการเดินทาง  1,000/8 ชม.  ไม่คุ้มครอง 3,000/8 ชม.  4,000/8 ชม.  5,000/8 ชม. 
(ชดเชยทุกๆ 8 ชั่วโมงเต็มสูงสุด 10 ครั้ง)  สูงสุด 10,000 สูงสุด 30,000 สูงสุด 40,000 สูงสุด 50,000
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน (8 ชั่วโมง)  3,000 ไม่คุ้มครอง 5,000 7,000 10,000
9. การลดจำนวนวันเดินทาง  ไม่คุ้มครอง 10,000 30,000 40,000 50,000
10. การล่าช้าของกระเป๋า ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 15,000 20,000 25,000
เดินทางมากกว่า 8 ชั่วโมง
11. ความสูญเสียหรือความ 5,000 ไม่คุ้มครอง 50,000 60,000 100,000
เสียหายต่อกระเป๋าเดินทาง 
หรือ ทรัพย์สินส่วนตัว
12. ความสูญเสียหรือความ ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 5,000 7,000 10,000
เสียหายของเงินส่วนตัว
13. การสูญหายหรือเสีย ไม่คุ้มครอง 2,000 5,000 7,000 10,000
หายของเอกสารการเดินทาง
14. การเยี่ยมไข้ ตั๋วเครื่องบินไป- กลับชั้นประหยัด
15. การส่งผู้เยาว์กลับประเทศ  ตั๋วเครื่องบินกลับชั้นประหยัด
16. การขยายระยะเวลาโดย คุ้มครอง
อัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)
17. การชดเชยเงินสดค่าพักรักษา ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 1,000 1,500 2,000
ตัวในโรงพยาบาล
ในฐานะผู้ป่วยใน อันเนื่องจากอุบัติเหตุหรือ
การเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)
18. บริการที่ปรึกษาการเดินทาง คุ้มครอง
และช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

 


รายละเอียดที่ต้องการ


1.
แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1-75 ปี ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเท่านั้น หากเดินทางคนเดียวจะต้อแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพื่อพิจราณารับประกันภัย

2. ระยะเวลาเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วั ทั้งกรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภัยรายปี และรายเที่ยว
3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้เดินทางไปยังประเทศต่อไปนี้ อัฟกานิสถาน, ทวีปแอฟริกา (คุ้มครอง สาธารณรัฐแอฟริกาใต้, อียิปต์, โมร็อกโก, เคนย่า, นามิเบีย และบอสวานา) อาเซอร์ไบจัน, คิวบา, อินเดีย, อิรัก, เคอร์กิสถาน, เลบานอน, นิการากัว, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ปาเลสไตล์, ไซเรีย, ทาจิสถาน, เตริ์กเมนิสถาน และอุซเบกิสถาน

4. ผลประโยชน์ความคุ้มคอง ข้อตกลงคุ้มครอง เงื่อนไชทั่วไป ข้อกำหนด ข้อยกเว้น ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเดินทางร่วมทาง

**
เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีและอากรเรียบร้อยแล้ว

[ สั่งซื้อประกันภัยการเดินทาง หรือ สนใจรายขอละเอียดเพิ่มเติม ... กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 0-84388-5955 ณ เวลาทำการ ]

1. ชื่อ-นามสกุล ตรงตามหน้าพาสปอร์ตเป็นภาษาอังกฤษ

2. หมายเลขพาสปอร์ต

3. วันเดือนปีเกิด

4. ที่อยู่ / เบอร์ติดต่อ / อีเมล์ของผู้ทำประกัน

5. เส้นทางการเดินทาง

6. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับผลประโยชน์

 

© สงวนสิขสิทธิ์ 2555 บริษัท เทรเวล แมกซ์ แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด ใบอนุญาต ททท. 21/00674
Head Office : 260/239 Chatchai Rd., Sobtui, Muang, Lampang 52100, Thailand
Branch Rayong : 99 Sukhumvit Rd., Tapradu, Muang, Rayong 21000, Thailand mob : 095-7897499
โทรศัพท์ : 0-5422-2728 , 08-4388-5955 เปิดทำการ 09.00 น. - 19.00 น. ทุกวัน
email : umaporn@travelmax.co.th

Ecommerce registration no : 0525553000063
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand