นกแอร์เพิ่มเที่ยวบินรับลมหนาวด้วยรอยยิ้ม ให้คุณเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ได้สะดวกสบายมากขึ้นในหลากหลายเส้นทาง ได้แก่
1 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป

  • เชียงใหม่ เพิ่มเป็น 9 เที่ยวบิน/วัน
  • เชียงราย เพิ่มเป็น 3 เที่ยวบิน/วัน
  • อุดรธานี เพิ่มเป็น 5 เที่ยวบิน/วัน
  • อุบลราชธานี เพิ่มเป็น 4 เที่ยวบิน/วัน
  • หาดใหญ่ เพิ่มเป็น 7 เที่ยวบิน/วัน

1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

  • นครศรีธรรมราช เพิ่มเป็น 5 เที่ยวบิน/วัน
  • สุราษฎร์ธานี เพิ่มเป็น 4 เที่ยวบิน/วัน
  • ภูเก็ต เพิ่มเป็น 3 เที่ยวบิน/วัน

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ 08-4388-5955, 08-4399-4068 ได้ทุกวันค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *